16

نحوه ثبت سفارش

کالا و یا محصولات مورد نظر به سبد خرید اضافه کنید و سپس اکانت کاربری ایجاد کنید و ادامه مراحل خرید و پرداخت انجام نمایید.